GOS - przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 40m² .

Nr.sprawy : 327/2019    

Grójec, dn.2019-09-10

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza  przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 40m² .
(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni, mile widziana działalność na rzecz dzieci i krzewienia zdrowego trybu życia).Stawka wywoławcza 15zł netto za 1 m² powierzchni lokalu miesięcznie. Opłata za media tj. energię elektryczną, energię cieplną, wodę, wywóz śmieci wynosi 166,44 +38,28VAT=204,72 brutto. W przypadku korzystania z gniazda elektrycznego 3-fazowego zostanie doliczona opłata z licznika za energię elektryczną.
Chętni przystępujący do przetargu winni wpłacać do kasy Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” w Grójcu wadium w wysokości 200 zł – w terminie do dnia 23.09.2019 do godz. 9 00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.
Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu,  a uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje jego przepadek. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w czasie 24 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.
Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2019r. o godz. 10.00 w budynku biura GOS Mazowsze w Grójcu, ul. Laskowej 17– sala konferencyjna.
Wysokość postąpienia 1 zł / m² lub wielokrotność.
Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu. Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. 

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
  Jerzy Bińkiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GOS - przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 40m² .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2019 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż