BURMISTRZ GMINY I MIASTA
GRÓJEC
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
Grójec,  16.09.2019 r.
   
GP. 6733. 40. 2019. ID  

 

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.195.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Kamila Płatosa, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 40, 63 mm, na częściach działek nr ewid. 131/6, 130, 126/3, 128/2 i 128/7 w miejscowości Głuchów gm. Grójec.

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Zamieszczono:

  1. Strona internetowa grojecmiasto.bip.info.pl
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Głuchów.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.195.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Głuchów gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:17.09.2019 12:11
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:17.09.2019 12:11