OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.208.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

           BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                                               Grójec,  01.10.2019 r.

   GRÓJEC

          05-600 Grójec

                   ul. J. Piłsudskiego 47

 

GP. 6733. 37. 2019. ID

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.208.2019

w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zmianami) zawiadamiam, w dniu 30.09.2019r., na wniosek  Dariusza Zielińskiego - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 32/19 obejmująca

 

„Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Graniczna” i „Grójec 2 – Mogielnica” gm. Grójec-RE Grójec, na działce nr 61/2 położonej w miejscowości Kępina na terenie gminy Grójec”.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administra-cyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.208.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2019 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż