Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r. - miasto Grójec ul. Zdrojowa.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.10.2019r.

 

 

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
w 2019 r.

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec  ul. Zdrojowa

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00055730/0

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 3266/13 o pow. 0,0029 ha

4

Opis nieruchomości

Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, niemożliwa do racjonalnego zagospodarowania, może być wykorzystana tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami.

6

Cena nieruchomości  netto

7 800,-PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r. - miasto Grójec ul. Zdrojowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2019 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż