Zarządzenie Nr 25/2019

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie'przekracza wyrażonej w złotych, równowartości 30.000,00 Euro, zwanego dałej "Regulaminem".

Na podstawie § 4 pkt. 4 Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, w związku z art.44 ust. 3 pkt. 1 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z póź. zm.).

§1

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych, równowartości 30.000,00 Euro, zwany dalej "Regulaminem".

§2

Traci moc Regulamin udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj., których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro, a jest większa od kwoty 16.000,00 zł wprowadzony Zarządzeniem nr 26 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 31.12.2011 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu z dnia 9 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Szczęsna 61, 05-600 Grójec
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Data publikacji:17.10.2019 09:49
Informację aktualizował:Maciej Półtorak
Data aktualizacji:17.10.2019 09:52