Znak sprawy: WI.271.26.2019.KOI                                                           Grójec, 18.10.2019 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu

o zmianie ogłoszenia z dnia 11 października 2019 r.

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec  w okresie

od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Punkt XII ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23 października 2019 r. godzina 14:00”.

 

Punkt XIII ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert:

Data: 23 października 2019 r., godzina: 14:15,

Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,  05-600 Grójec, Sala konferencyjna”.

Termin umieszczenia zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 540223278 - N-2019; data zamieszczenia: 18.10.2019 r.                                                                                                              

Burmistrz

…………………………..
             / Dariusz Gwiazda/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:18.10.2019 14:45
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:18.10.2019 14:49