OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.222.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

           BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                     Grójec,  22.10.2019 r.

GRÓJEC

      05-600 Grójec

               ul. J. Piłsudskiego 47

 

              GP. 6733. 36. 2019. ID

 

 

           OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.222.2019

 

w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1716) oraz art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że na wniosek Kazimierza Grabka - pełnomocnika Bonin  Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 1m lok.81, zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej, kablowej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15 kV, na działkach nr 379/2 i 380/12 w miejscowości Głuchów i budowie stacji elektroenergetycznej (transformatorowej z transformatorami suchymi) o napięciu znamionowym 15/0,4 kV,  na działce nr 379/2 w Głuchowie,  o powierzchni  zabudowy do 35m2 i wysokości do 8m i szerokości do 10m, prostopadłej do ul. Rzecznej w Głuchowie, gm. Grójec.

 

Jednocześnie informuję, żr postanowieniem z dnia 21 października 2019r. dopuściłem Stowarzyszenie „Czysta Gmina” z siedzibą w Głuchowie do udziału na prawach strony  w przedmiotowym postępowaniu.

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
                              BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

 

  

                                                                                                          

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Strona internetowa grojecmiasto.bip.info.pl
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Głuchów.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.222.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2019 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż