Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2020-2021 - Grójec ul. Józefa Wybickiego

     BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                     GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.11.2019r.

 

                                                               W y k a z

nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2020-2021

 

1

Położenie nieruchomości

m. Grójec ul. Józefa Wybickiego

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00047898/6

 

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

grunt o pow. 30 m2

część działki nr ew. 3664/2 o pow. 686 m2

 4

Opis nieruchomości

grunt niezagospodarowany

 

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

     zgodnie z planem miejscowym tereny dróg    publicznych klasy drogi lokalnej - 12.KDL

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

                  nie dotyczy

7

Cena nieruchomości

nie dotyczy

8

Forma  zbycia nieruchomości

                  nie dotyczy

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

                  nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (czynsz)

300,- PLN netto

11

Termin wnoszenia opłat

                  do 28 lutego każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

                  nie dotyczy

 

 

     Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

  

   Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2020-2021 - Grójec ul. Józefa Wybickiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2019 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż