Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2019 r. - miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 5

 

     BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                     GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.11.2019r.

 

W y k a z

 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2019 r.

 

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Aleja Niepodległości 5

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

kw nr RA1G/00020923/6    

działka nr ew. 3553

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,1103 ha  

udział w 5875/70995 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 1 o pow. uż. 58,75 m2

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

 

131 900 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

 

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

 

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

     

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

     

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2019 r. - miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2019 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż