Znak sprawy: WI.271.27.2019.KOI -3                                                       Grójec, 5.11.2019 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu

o zmianie ogłoszenia z dnia 30 października 2019 r.

dot. zamówienia na usługi społeczne pn:

 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

 

Punkt XII ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 12 listopada 2019 r. godzina 12:00”.

 

Punkt XIII ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert:

Data: 12 listopada 2019 r., godzina: 12:15,

Urząd Gminyi Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,05-600 Grójec, Sala konferencyjna”.

 

Termin umieszczenia zmiany ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych:

 data zamieszczenia: 5.11.2019 r.         

                                                                                                         Burmistrz

……………………………………
              /Dariusz Gwiazda/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:05.11.2019 13:47
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:05.11.2019 13:50