Grójec, dn.2019-11-06

WYBORY
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził
na dzień 27 listopada 2019 roku
wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu 

Wybory zostaną przeprowadzone na terenie szkoły danego okręgu wyborczego. 
W danym okręgu wyborczym przysługuje następująca liczba mandatów:

 1. Okręg Nr 1 -Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi, ul Poświętne 17 (LO)– 4 mandaty
 2. Okręg  Nr 2 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 12 (ZSP) –  4 mandaty,
 3. Okręg Nr 3 - Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Polna 17 (ZSS)– 1 mandat
 4. Okręg Nr 4 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 68 (PSP Nr 1) -3 mandaty,
 5. Okręg Nr 5 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17 (PSP Nr 2) - 3 mandaty
 6. Okręg Nr 6 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu, ul. Armii Krajowej 3 (PSP Nr 3) - 2 mandaty,
 7. Okręg Nr 7 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli, Lesznowola, ul. Szkolna 1 (PSP w Lesznowoli) - 2 mandaty,
 8. Okręg Nr 8 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku (PSP w Bikówku) - 1 mandat,
 9. Okręg Nr 9 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie (PSP w Częstoniewie) - 1 mandat.

Kandydatem na Radnego z danego okręgu wyborczego może być uczeń zamieszkujący stale na terenie gminy Grójec, w wieku od 13 do 19 lat, który uczęszcza do szkoły z tego okręgu.

W celu zarejestrowania się, kandydat na Radnego składa do Szkolnej Komisji Wyborczej:

 1. wykaz minimum 15 osób popierających swoją kandydaturę,
 2. oświadczenie o wyrażeniu  zgody na kandydowanie,
 3. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie - w przypadku osoby niepełnoletniej

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym termin zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu upływa z dniem 15 listopada 2019 r. do godz. 1400.

Niezbędne druki można uzyskać:  

 1. od  Szkolnych Komisji Wyborczych,
 2. ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pod adresem www.grojecmiasto.pl w zakładce Młodzieżowa Rada,
 3.  w Zespole d.s. obsługi Rady Miejskiej – Ratusz, Plac Wolność 2 w Grójcu, pok. Nr 7.

Dodatkowych informacji udziela Hanna Górka – Główny Specjalista Zespołu d.s.  obsługi Rady Miejskiej, tel. /48/  664-32-77, oraz Szkolna Komisja Wyborcza danego okręgu wyborczego.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU Zarządzeniem Nr OR.0050.230.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zarządził na dzień 27 listopada 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:06.11.2019 14:33
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:08.11.2019 17:18