ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.191.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 09 września 2019. w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny.

ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.191.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 09 września 2019.


 

w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 Uchwały Nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 210 poz. 6903 z dnia 15 grudnia 2010 r.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Umorzyć na wniosek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 Uchwały niżej wymienione cywilnoprawne należności przypadające Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu, a obejmujące należność główną wraz z odsetkami:

  1. w kwocie 7 743,47 zł od Pana Artura Ignacaka

  2. w kwocie 8 414,31 zł od Pani Mirosławy Pluty

 

 1. Umorzyć na wniosek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Uchwały niżej wymienione cywilnoprawne należności przypadające Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu, a obejmujące należność główną wraz z odsetkami:

 1. w kwocie 17 897,17 zł od Panów Marana Giszki i Mariana Giszki.

 

 1. Umorzyć na wniosek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały niżej wymienione cywilnoprawne należności przypadające Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu, a obejmujące należność główną wraz z odsetkami:

  1. w kwocie 6 449,44 zł od Pana Łukasza Kościńskiego

  2. w kwocie 35 000,00 zł od Pani Mirosławy Marcinek, Pana Tomasza Marcinka, Pana Cezarego Janusza Marcinka i Pana Pawła Marcinka

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.


 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

  

/ - - - - - - - - - - - /

  

Dariusz Gwiazda

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.191.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 09 września 2019. w sprawie: umorzenia przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Grójcu należności, mających charakter cywilnoprawny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż