Zarządzenie Nr WO.0050.190.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Zarządzenie Nr WO.0050.190.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) , art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869) , decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177 z 27.08.2019r,

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o 19.436,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 112.483.640,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o 24.936,00 zł oraz zmniejsza się o 5.500,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 132.214.269,67 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  

/ - - - - - - - - - - - /

  

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr WO.0050.190.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż