ZARZĄDZENIE NR WO.0050.245.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Zarządzenie Nr WO.0050.245.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) , art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) ,§ 13 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku ,

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżacych, zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok pn Wydatki na 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr WO.0050.245.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) , art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) ,§ 13 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku ,

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżacych, zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok pn Wydatki na 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
  

/ - - - - - - - - - - - /
  

Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.245.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż