ZARZĄDZENIE NR WO.0050.243.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Zarządzenie Nr WO.0050.243.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) , art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 379/2019, 386/2019 z października i listopada 2019 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o 38.080,00 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 119.149.723,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o 38.080,00 zł . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 126.386.717,41 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok .

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

  

/ - - - - - - - - - - - /

  

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.243.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż