ZARZĄDZENIE NR WO.0050.233.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie Nr WO.0050.233.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Grójec

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych/ t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm./, uchwały nr LXII/464/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu projekt uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przesłać kopię niniejszego zarządzenia oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

 

BURMISTRZ
  

/ - - - - - - - - - - - /
  

Dariusz Gwiazda

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.233.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku projektu uchwały budżetowej Gminy Grójec na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż