ZARZĄDZENIE NR OR.0050.143.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

 

Zarządzenie Nr BR.0050.143.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Zyrówek

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku póz. 506 ze zm.) oraz § 24 ust l i 3 w związku z § 20 Statutu Sołectwa Zyrówek będącym załącznikiem Nr l do Uchwały Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie uchwaleniu statutu Sołectwa Zyrówek zarządzam, co następuje:
§1.
1.  Zarządzam wybory Sołtysa sołectwa Zyrówek.
2. Wybory odbędą się podczas zebrania wiejskiego w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 18:00 na posesji - Zyrówek 10.
3.  Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Panią Annę Lubowiecką Radną Rady Miejskiej w Grójcu.

 

 

BURMISTRZ

 

/ - - - - - - - - - - - / 

 

Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR OR.0050.143.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2019 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż