OBWIESZCZENIE NR OR.0050.254.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.27.11.2019r.

 GP. 6733. 41. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE NR OR.0050.254.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zmianami) zawiadamiam, w dniu 27.11.2019r. na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 44/19 obejmująca Budowę złącza kablowego średniego napięcia 15 kV, budowę linii kablowej średniego napięcia 15kV, budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowę linii kablowej niskiego napięcia i słupa niskiego napięcia na działkach nr 43/1, 78, 75/3, 75/4, 75/2, 76 w miejscowości Las Lesznowolski i działkach nr 1, 18/2 w miejscowości Lesznowola na terenie Gminy Grójec”

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
Z-ca BURMISTRZA
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE NR OR.0050.254.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2019 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż