BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.27.11.2019r.

 GP. 6733. 46. 2019. ID

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.255.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Pawła Trochymiuka - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę elektroenergetycznej sieci napowietrzno kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacja światłowodową,  na działkach  nr 110, 111, 113/2, 113/1, 112/3 i 112/2 położonych w miejscowości Mięsy gm. Grójec”.

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
Z-ca BURMISTRZA
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jarosław Rupiewicz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.255.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:28.11.2019 12:46
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:28.11.2019 12:46