Informacja o unieważnieniu postępowania na usługi społeczne pn:" Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

Grójec, dn. 5.12.2019 r.

WI.271.30.2019.KOI-3

Informacja o unieważnieniu postępowania
 

Zamawiający -  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na podstawie procedury udzielania zamówień na usługi społeczne  informuje   o unieważnieniu postępowania pn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

            Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 125.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła a oferta:

l.p.

Wykonawca

 

Łączna cena brutto

 

Liczba placówek pocztowych na terytorium Polski

Liczba placówek pocztowych na terytorium Polski przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

1.

Poczta Polska S.A.

ul.Rodziny Hiszpańskich  8

00-940 Warszawa

199.688,50 zł

6 969

6 969

            Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia co wyczerpuje art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Burmistrz

...........................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o unieważnieniu postępowania na usługi społeczne pn:" Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2019 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż