OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.266.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                                                Grójec,  10.12.2019 r.

             GRÓJEC

ul. J. Piłsudskiego 47

      05-600 Grójec

GP. 6733. 47. 2019. ID

            OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.266.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

             Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Karoliny Zalega - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące: „Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, budowę kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowie kanalizacji światłowodowej w miejscowościach Kośmin i Lesznowola gm. Grójec”.

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 53/2, 17, 158, 11/10, 11/3, 14,  9/18, 9/19, 155, 9/7 w miejscowości Kośmin oraz na działkach nr ewid  206/3 i 206/4 w miejscowości Lesznowola gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

                                   

 

BURMISTRZ

 

 

/ - - - - - - - - - - - /

 
 

Dariusz Gwiazda

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.266.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2019 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż