OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.275.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.18.12.2019r.

 GP. 6733. 49. 2019. ID

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.275.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek osób fizycznych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące: „Budowę odcinka wodociągu Ø 110 mm PVC o dł. ca 250 m,  na działkach nr 206, 200/10 i 200/6 położonych w Kobylinie gm. Grójec”.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
 BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.275.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2019 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż