UCHWAŁA NR IV/23/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR IV/23/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm./, art. 6b, 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm./ i art. 6 ust.8 oraz art. 6a ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1821 z późn. zm./; Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.

 Na terenie gminy i miasta Grójec, zarządza się pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatków ustalanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.


§ 2.

 Wyznacza się inkasentów i ustala wynagrodzenia za inkaso:
1. Na terenie gminy Grójec sołtysów:
1) Panią Dorotę Niedbała na terenie sołectwa Bikówek;
2) Panią Iwonę Tkaczyk na terenie sołectwa Częstoniew;
3) Pana Sławomira Walczaka na terenie sołectwa Częstoniew Kolonia;
4) Panią Krzysztofę Korczak na terenie sołectwa Dębie;
5) Pana Adama Feliksiaka na terenie sołectwa Duży Dół;
6) Pana Władysława Michalika na terenie sołectwa Falęcin;
7) Panią Barbarę Pawlak na terenie sołectwa Głuchów i Wysoczyn;
8) Pana Wiesława Dzik na terenie sołectwa Gościeńczyce;
9) Panią Anetę Tull na terenie sołectwa Grudzkowola;
10) Pana Macieja Reckiego na terenie sołectwa Janówek;
11) Pana Romana Katanę na terenie sołectwa Kępina;
12) Pana Piotra Maciocha na terenie sołectwa Kobylin;
13) Panią Halinę Górską na terenie sołectwa Kociszew;
14) Pana Mirosława Banach na terenie sołectwa Kośmin;
15) Panią Małgorzatę Stańczyk na terenie sołectwa Krobów;
16) Pana Radosława Rak na terenie sołectwa Krobów Szymanówek;
17) Panią Marię Dudek na terenie sołectwa Las Lesznowolski;
18) Pana Łukasza Pietrzaka na terenie sołectwa Lesznowola i Chudowola;
19) Panią Małgorzatę Petryka na terenie sołectwa Lisówek;
20) Panią Marzannę Ścisłowską na terenie sołectwa Maciejowice;
21) Pana Piotra Łukiewicza na terenie sołectwa Mieczysławówka;
22) Panią Barbarę Otulak na terenie sołectwa Mięsy;
23) Pana Grzegorza Nocuń na terenie sołectwa Mirowice Parcela;
24) Panią Karolinę Wieczorek na terenie sołectwa Mirowice Wieś;
25) Panią Agnieszkę Pruszkowską na terenie sołectwa Pabierowice;
26) Panią Krystynę Pietrusiak na terenie sołectwa Piekiełko;
27) Panią Henrykę Gendek na terenie sołectwa Podole;
28) Panią Annę Matusiewicz na terenie sołectwa Skurów;
29) Panią Ewę Kruszewską na terenie sołectwa Słomczyn;
30) Pana Henryka Feliksiaka na terenie sołectwa Szczęsna;
31) Panią Elżbietę Górską na terenie sołectwa Uleniec;
32) Pana Władysława Szumigłowskiego na terenie sołectwa Wola Krobowska;
33) Pana Jacka Derewicza na terenie sołectwa Wola Krobowska - Ogrodzienice;
34) Pana Tomasza Justyńskiego na terenie sołectwa Wola Worowska;
35) Panią Jolantę Gończ na terenie sołectwa Worów;
36) Panią Agatę Krajewską na terenie sołectwa Wólka Turowska;
37) Panią Annę Kowalczyk na terenie sołectwa Zakrzewska Wola;
38) Panią Agnieszkę Włodarską na terenie sołectwa Zalesie;
39) Pana Witolda Szczygielskiego na terenie sołectwa Załącze;
40) Pana Bartłomieja Steczowicza na terenie sołectwa Żyrówek;
41) Panią Iwonę Skrętowską na terenie sołectwa Marianów;
–  którym przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot.
2. Na terenie miasta Grójec od gospodarstw rolnych:
- Panią Milenę Komorowską;
–  której przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot podatków.
3. Na terenie pozostałym miasta Grójec:
1) Pani Maria Suwarska
2) Pani Ilona Kieszek
3) Pani Urszula Woźniak
4) Pani Grażyna Kwapisz
5) Pani Małgorzata Stykowska
6) Pani Renata Dudek
7) Pani Maria Żarczyńska;
–  którym przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 5 % od zainkasowanych kwot podatków.


§ 3.

 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr XII/108/15 z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR IV/23/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2019 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż