Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Hanna Górka
Data publikacji:02.01.2020 11:42
Informację aktualizował:Hanna Górka
Data aktualizacji:02.01.2020 11:42