PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ PRZY MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU

 

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. UZALEŻNIEŃ
PRZY MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU


MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJE
Al. Niepodległości 6a
05-600 Grójec
Tel. 789 176 322


 

 
UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

 • osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
 • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
 • osób uzależnionych,
 • osób współuzależnionych,
 • osób będących w kryzysie.

USŁUGI ŚWIADCZĄ:

 • psycholodzy
 • terapeuci
 • psychiatra,
 • prawnik

                 ZADANIA PUNKTU

 • diagnoza potrzeb,
 • prowadzenie pracy indywidualnej,
 • tworzenie problemowych grup wsparcia.


CEL  
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 • - Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 • - Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy
 • - Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia
 • - Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
 • - Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia
 • - Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
 • - Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny
 • - Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie


W punkcie konsultacyjnym przyjmują specjaliści:

1. prawnik : poniedziałek i czwartek od 15.30 do 18.00

Radosław Kiljanek

2. psycholog : wtorek i czwartek od 15.00 do 19.00

 Henryk Zając

3. lekarz psychiatra : wtorek od 15.00 do 18.00

Marek Paliński

4. terapeuta:  poniedziałek, czwartek i piątek

   Terapia Dorośli - Ewelina Białecka

Zapisy bezpośrednio telefonicznie tel. 574 663 302

    Terapia dzieci i młodzież - Ilona Olczak

   Zapisy bezpośrednio telefonicznie tel.   502 050 663

6. terapeuta uzależnień: czwartek, piątek

Wioletta Nosila

Zapisy bezpośrednio telefonicznie tel. 519 898 140

Aleksandra Labudda

Zapisy bezpośrednio telefonicznie tel. 577 915 043

5. przyjęcia interesantów: wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00

    lub codziennie od 8 do 14 - telefon 789 176 322

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ PRZY MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓJCU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż