PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ

Pełnomocnik ds. uzależnień

Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom jest Pani Dagmara Ogłozińska -  

 

adres e-mail do kontaktu: dagmara.oglozinska@grojecmiasto.pl

 

Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należy między innymi:

  • koordynowanie realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych,
  • diagnoza problemów związanych z narkomanią,
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy związane substancjami psychoaktywnymi, pomocy psychospołecznej, prawnej – konsultacje, doradztwo,
  • organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie gminy, w szczególności na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców gminy,
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PEŁNOMOCNIK DS. UZALEŻNIEŃ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż