ZARZĄDZENIE nr WO.0050.14.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec w 2020 r.”

ZARZĄDZENIE nr  WO.0050.14.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 15 stycznia 2020 r.

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec w 2020 r.”

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

 

  1. Jarosław Rupiewicz                         Przewodniczący
  2. Katarzyna Kaczanowska                Z-ca Przewodniczącego
  3. Iwona Kowalska                              Sekretarz
  4. Marek Wilski                                    Członek

 

§ 2

Komisja sprawdzi czy oferty spełniają wymagane warunki, dokona oceny ofert oraz wskaże ofertę najkorzystniejszą.

 

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminem pracy Komisji przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę z dniem zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego protokołu  postępowania o udzielenie zamówienia.

 

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac komisji.

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
 

/ - - - - - - - - - - - / 

 

Dariusz Gwiazda

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE nr WO.0050.14.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec w 2020 r.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2020 11:49