ZARZĄDZENIE nr WO.0050.15.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.”

 

 

 

ZARZĄDZENIE nr  WO.0050.15.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

  1. Jarosław Rupiewicz Przewodniczący
  2. Katarzyna Kaczanowska Z-ca Przewodniczącego
  3. Iwona Kowalska Sekretarz
  4. Marek Wilski Członek

§ 2
Komisja sprawdzi czy oferty spełniają wymagane warunki, dokona oceny ofert oraz wskaże ofertę najkorzystniejszą.

§ 3
Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminem pracy Komisji przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4
1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z dniem zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego protokołu  postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac komisji.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE nr WO.0050.15.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2020 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż