ZARZĄDZENIE NR WO.0050.9.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.

 

 

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.9.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
z dnia 14 stycznia 2020 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) , art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869), zarządzam co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2020 nr XIX/148/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmiany budżetu obejmują zmiany dotacji podmiotowych , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok .
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.9.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2020 12:06