OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.17.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.17.01.2020r.

GP. 6733. 47. 2019. ID

GP. 6733. 48. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.17.2020

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że na wniosek Karoliny Zalega - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące:

 

  1. Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowę kanalizacji światłowodowej w miejscowości Kośmin na działkach nr 53/2, 17, 158, 11/10, 11/3, 14, 9/18, 9/19, 155, 9/7 i Lesznowola na działkach nr 206/3 i 206/4, na terenie gminy Grójec.

  2. Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę kanalizacji światłowodowej w miejscowości Kośmin na części działek nr 53/2, 17, 60 i w miejscowości Lesznowola na części działek nr 206/3, 206/4, 206/5, 207/5, 207/1, 208/3, 208/4, 209/3, 209/1, 289, 290/9,na terenie gminy Grójec. Grójec”.

     

    Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. 

     

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.17.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2020 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż