Zarządzenie WO.0050.20.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2020

 

 

Z a r z ą d z e n i e  WO.0050.20.2020

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę
nieruchomości gminnych w roku 2020

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam co następuje:
§ 1

Powołać komisję przetargową na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2020 w następującym składzie:

Dariusz Gwiazda – Przewodniczący
Magdalena Śmietańska – z-ca Przewodniczącego
członkowie:
Wioleta Selwiak
Judyta Sędek
Monika Skrzeczyńska
§ 2

Komisja będzie działać w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie WO.0050.20.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2020 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż