Grójec, dn. 27 stycznia 2020 r.

Gmina Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec                                              

INFORMACJA O  WYBORZE  OFERTY
 

Zamawiający – Gmina Grójec z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 14:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Lp.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena za odholowanie motoroweru, motocykla”

 

 

max. 5 pkt

Liczba punktów w kryterium „Cena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t”

 

max. 90 pkt

Liczba punktów w kryterium „Cena za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t”

 

max. 5 pkt

Łączna liczba punktów

 

1.

 

 

 

 

F.H.U. „MARGRAB”

Marek Grabowski

ul. Piłsudskiego 34

05-600 Grójec

246 zł brutto/1 szt.

 

5 pkt

369 zł brutto/1 szt.

 

90 pkt

 

1000 zł brutto/1 szt.

 

5 pkt

 

 

 

100 pkt

 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej ofert. Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie  100 pkt oraz spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 16 stycznia 2020 r. Wobec powyższego z w/w Wykonawcą została zawarta umowa, której przedmiotem jest usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec w okresie od  3 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Burmistrz

......................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn:" Usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich w miejscu dozorowanym z terenu Gminy Grójec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:27.01.2020 09:47
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:27.01.2020 09:48