Grójec, dn.2020-01-31

WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  IV  KWARTALE  2019  ROKU

 /stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1

Marcinek Justyna

1.000,00

2

Bystrzycka Urszula

3.206,84

3

Chudzik Dariusz

18.430,39

4

Chyłkiewicz Beata

4.986,31

5

Cieślik Cezary

10.253,51

6

Cwil Anna

13.511,08

7

Czajkowska Elżbieta

12.558,53

8

Domański Andrzej

10.441,49

9

Gołda Aneta

5.050,43

10

Jaworska Iwona

2.242,89

11

Kordas Dariusz

12.240,18

12

Kościński Łukasz

3.129,29

13

Kowalik Joanna

1.059,25

14

Kozińska Urszula

11.522,15

15

Lech Jadwiga

5.673,96

16

Naparta Ewa

2.609,71

17

Nowicki Mariusz

1.077,16

18

Oszajca Piotr i Arkadiusz

9.515,31

19

Pawłowska Beata

2.135,35

20

Pulkowska Monika

537,01

21

Prekiel Grzegorz
Woźniak Halina

8.756,81

22

Pruś Bogdan

424,27

23

Różalska Urszula

11.411,09

24

Skrzeczyńska Hanna

2.315,91

25

Staniak Mariusz

3.361,19

26

Starosta Izabella

8.941,07

27

Stelmasiński Józef

2.052,15

28

Sujecka Maria

6.149,14

29

Szczepaniak Dorota

4.794,49

30

Trzaska Magdalena

1.634,85

31

Wieczorek Kamil

3.810,25

32

Wydra Maria

3.979,42

 Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2019r. poz. 869 ze zm.).

Grójec, dnia 30 stycznia 2020r.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W IV KWARTALE 2019 ROKU /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:31.01.2020 09:14
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:31.01.2020 09:14