OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.27.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.31.01.2020r.

 GP. 6733. 2. 2020 ID

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.27.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Leszka Kożucha - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „Przebudowę, rozbudowę i budowę elektroenergetycznej linii średniego napięcia – ok. 5800 m, w miejscowościach Częstoniew, Częstoniew-Kolonia, Kociszew, Falęcin i Wola Krobowska”.

               Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 64, 66, 67, 69, 55 w miejscowości Częstoniew, nr 23/1, 18/4, 14, 18/1, 22, 21/1, 26, 34/1, 36/6, 36/5, 67, 82, 47/4, 70/2, 71/8, 72, 73, 75/1, 78, 184/3, 184/1, 79/5, 79/6, 80, 81, 89/1, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 93  w miejscowości Częstoniew-Kolonia, nr 15 w miejscowości Kociszew, nr 43/1, 43/2 w miejscowości Falęcin  oraz na działkach nr ewid. 40/1 i 79/2  w miejscowości Wola Krobowska gm. Grójec.

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.27.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2020 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż