INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "„Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.

Grójec, dn. 31.01.2020 r.

WI.271.2.2020.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Termin podjęcia robót

Warunki płatności

 

 

1.

 

Firma Wielobranżowa „DE-SO”

Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

419.430,00 zł

60 m-cy

2 dni

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

„PERFEKT” Jaworski, Karcz Spółka Jawna

Ul. Zofii Holszańskiej 5a

26-600 Radom

464.448,00 zł

60 m-cy

1-2 dni

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 450.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz 

......................

Dariusz Gwiazda 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "„Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2020 12:56