INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego"

Grójec, dn. 24.02.2020 r.

WI.271.5.2020.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od  ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Doświadczenie kierownika robót w branży drogowej

Okres gwarancji

Warunki płatności

 

 

1.

 

MAZDROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Jaśminowa 9

05-850 Koprki

867 019,13 zł

14 lat

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane ALBUD

ul. Wiejska 50

08-460 Sobolew

894 867,41 zł

11 lat

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

3.

Firma Wielobranżowa EL-MAD

Paweł Mądry

Zabieżki

ul. Żurawinowa 52

05-430 Celestynów

653 551,77 zł

5 lat

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

4.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych

w Grójcu Spółka z o.o. 

ul. Asfaltowa 2

05-604 Jasieniec

847 891,03 zł

10 lat

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

5.

NEFRYT J.M.

Marcin Jamka

Osuchów 145

26-713 Kazanów

713 902,15 zł

28 lat

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

6.

Firma Wielobranżowa „DE-SO”

Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

991 330,08 zł

10 lat

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

7.

JAR-MON Sp. z o.o.

Wojciech Jarmoch

Monika Jóźwiak

Al. Krakowska 7

05-555 Tarczyn

677 257,88 zł

34 lata

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

8.

RAFBUD

Rafał Jóźwiak

Aleksandrówka 28

05-622 Belsk Duży

745 566,30 zł

34 lata

60 miesięcy

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 470.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 30 września 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz

........................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2020 14:03