OBWIESZCZENIE NR WO.0050.46.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.27.02.2020r.

 GP. 6733. 2. 2020. ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050.46.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945 z późn. zmianami) zawiadamiam, że zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:  „Przebudowę, rozbudowę i budowę elektroenergetycznej linii średniego napięcia na działkach nr 64, 66, 67, 69, 55 w miejscowości Częstoniew, działkach nr 23/1, 18/4, 14, 18/1, 22, 21/1, 26, 34/1, 36/6, 36/5, 67, 82, 47/4, 70/2, 71/8, 72, 73, 75/1, 78, 184/3, 184/1, 79/5, 79/6, 80, 81, 89/1, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 93 w miejscowości Częstoniew Kolonia, działkach nr 15 w miejscowości Kociszew, działkach nr 43/1, 43/2 w miejscowości Falęcin i działkach nr 40/1, 79/2 w miejscowości Wola Krobowska, gm. Grójec”

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE NR WO.0050.46.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2020 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż