OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.47.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego'

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.27.02.2020r.

 GP. 6733.5. 2020 ID

OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.47.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              

          Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz.293) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigóry 9/13, reprezentowanego przez pełnomocnika Dariusza Chrebelę., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „Budowę telekomunikacyjnego rurociągu kablowego dla telekomunikacyjnego kabla światłowodowego pomiędzy Kompleksami wojskowymi nr K-6056 (dz. Nr 368/54, obr. Słomczyn) a K-6056 OT Namiernik (dz. Nr 368/18, obr. Słomczyn i K-6056 (dz. Nr 368/54, obr. Słomczyn) a K-7902 (dz. nr 15 obr. Kociszew)”.

Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 368/7, 368/27 w obrębie Słomczyn, nr 181 w obrębie Wola Krobowska, nr 126, 130, 128 w obrębie Kociszew oraz nr 22 w obrębie Częstoniew-Kolonia gm. Grójec.

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.47.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego'
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2020 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż