Program działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

Program działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

CELE BIBLIOTEKI:

 1. Dostarczanie czytelnikom aktualnych, efektywnych usług i źródeł biblioteczno-informacyjnych wysokiej jakości, zgodnych z obowiązującymi standardami technologii informacyjnych, w odpowiedni sposób i dogodnie zlokalizowanych, zgodnie z potrzebami i wymaganiami.
 2. Gromadzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają potrzeby użytkowników oraz wypełniają misję biblioteki.
 3. Stworzenie z biblioteki elastycznej organizacji, podatnej na zmiany i ukierunkowanej na potrzeby użytkownika, zarządzanej przez jakość.
 4. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi.
 5. Kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z biblioteki i źródeł informacji w celu wykorzystania nabytych umiejętności w dalszym kształceniu i doskonaleniu zawodowym.
 6. Rozwój współpracy z innymi bibliotekami oraz ze środowiskiem.
 7. Tworzenie najlepszego wizerunku i prestiżu biblioteki w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym poprzez aktywne promowanie możliwości i usług bibliotecznych.
 8. Monitorowanie dostarczania i wykorzystania zbiorów oraz usług bibliotecznych.

ZADANIA BIBLIOTEKI:

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych jego mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

 1. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów o materiały biblioteczne ze wszystkich dziedzin wiedzy (nauk humanistycznych; nauk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych; pedagogiki (ogólnej, społecznej, specjalnej, metodyki wychowania, dydaktyki ogólnej i szczegółowej); organizacji i zarządzania placówkami, instytucjami oświatowymi; metodyk nauczania; psychologii i socjologii; bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, czytelnictwa oraz metodyki pracy z czytelnikiem).
 2. Ewidencja nabytych materiałów bibliotecznych.
 3. Opracowanie nabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Kontynuacja prac nad usprawnieniem warsztatu informacyjnego biblioteki poprzez meliorację katalogów bibliotecznych.
 5. Systematyczne prowadzenie akcesji czasopism.
 6. Ewidencja czytelników.
 7. Popularyzacja zbiorów poprzez: prezentację nowości wydawniczych; wystawy tematyczne i okazjonalne.
 8. Udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem w drodze wypożyczeń wewnętrznych i zewnętrznych (międzybibliotecznych).

Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej

 1. Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych (w tym kwerendy).
 2. Sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych na tematy zgłaszane przez czytelników.
 3. Opracowanie nabytków biblioteki.
 4. Prowadzenie, uzupełnianie i modernizacja katalogów i kartotek regionalnych.

Prowadzenie działalności instrukcyjno-szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez bibliotekę

 1. Organizacja cyklicznych szkoleń zawodowych dla pracowników bibliotek gminnych.
 2. Udzielanie konsultacji metodycznych dla pracowników bibliotek gminnych.
 3. Udzielanie instruktażu i pomocy w zakresie działalności merytorycznej i organizacji pracy.
 4. Analiza działalności w zakresie rozwoju czytelnictwa i form jego popularyzacji.
 5. Doskonalenie i rozbudowa warsztatu informacyjnego.

Promocja czytelnictwa i biblioteki w środowisku poprzez inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnooświatowej w terenie

 1. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Grójec.
 2. Podejmowanie zadań mających na celu utrzymanie efektów czytelniczych w MGBP oraz prawidłowe funkcjonowanie sieci bibliotek publicznych w powiecie (wystawy biblioteczne, lekcje biblioteczne oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, których głównym celem jest zapoznanie się z zasadami korzystania z biblioteki oraz nabycia umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym; konkursy plastyczne, literackie, czytelnicze o zasięgu powiatowym; spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty literackie i poetyckie dla młodzieży szkół podstawowych)

Dyrektor
Kinga Majewska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2020 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż