Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

Zarządzenie nr WO.0050.52.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 02.03.2020 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz.994)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do  Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami.

§ 4

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wraz z aktualnym Regulaminem Przyznawania Patronatu Honorowego
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami podlega opublikowaniu na stronie Gminy i Miasta Grójec, www.grojecmiasto.pl.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2020 14:37