Zarządzenie Nr WO.0050.29.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 lutego 20202 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn, ,,Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec" ubiegłego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym adaptacja do zmian zakresu klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projektu obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcenia odpadów: inwestycyjne dotyczące w Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr WO.0050.29.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 lutego 20202 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn, ,,Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec" ubiegłego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym adaptacja do zmian zakresu klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projektu obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcenia odpadów: inwestycyjne dotyczące w Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2020 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż