OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.72.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.23.03.2020r.

 GP. 6733. 2. 2020. ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050.72.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       

         Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, w dniu 23.03.2020r. na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A , została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/20 obejmująca Przebudowę, rozbudowę i budowę elektroenergetycznej linii średniego napięcia na działkach nr 64, 66, 67, 69, 55 w miejscowości Częstoniew, działkach nr 23/1, 18/4, 14, 18/1, 22, 21/1, 26, 34/1, 36/6, 36/5, 67, 82, 47/4, 70/2, 71/8, 72, 73, 75/1, 78, 184/3, 184/1, 79/5, 79/6, 80, 81, 89/1, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 93 w miejscowości Częstoniew Kolonia, działce nr 15 w miejscowości Kociszew, działkach nr 43/1, 43/2 w miejscowości Falęcin i działkach nr 40/1, 79/2 w miejscowości Wola Krobowska, gm. Grójec”.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec tj. od dnie 23.03.2020r..

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 13:00,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.72.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2020 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż