OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.73.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.25.03.2020r.

 GP. 6733. 3. 2020. ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050.73.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       

         Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, w dniu 25.03.2020r. na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A , została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/20 obejmująca Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę kanalizacji światłowodowej na części działek nr 39/2, 50 w miejscowości Lisówek oraz na części działek nr 18/9 i 327 w miejscowości Słomczyn, gm. Grójec”.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec tj. od dnie 25.03.2020r..

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.73.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.03.2020 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż