ZARZĄDZENIE NR WO.0050.76.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.76.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej  gminy Grójec na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2019 r. poz.506) , art. 222 ust.4 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2020 rok nr XIX/148/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu w ogólnej wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.
§ 2. Zarządzenie  niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

  

/ - - - - - - - - - - - /

  

Dariusz Gwiazda

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.76.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2020 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż