Obwieszczenie nr WO.0050.84.2020 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC                                  Grójec, dn. 07.04.2020 r.

         05-600 Grójec

      ul. J. Piłsudskiego 47

 

GP.6220.15.2019.BJU

 

OBWIESZCZENIE nr WO.0050. 84 .2020

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póź. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch niezależnych zespołów paneli fotowoltaicznych „Grójec 1” i „Grójec 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MW każdy we wsi Głuchów (gmina Grójec/powiat grójecki/woj. mazowieckie) na działce ewidencyjnej nr 385”. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pannus Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa działającej przez pełnomocnika P. Michała Głowackiego.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz niezbędną dokumentacją sprawy drogą elektroniczną.

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 07.04.2020 r.

 

BURMISTRZ

 

 

/ - - - - - - - - - - - /

 

 

Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie nr WO.0050.84.2020 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2020 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż