OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.85.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                  GRÓJEC
              05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.09.04.2020r.

 GP. 6733. 5. 2020. ID

OBWIESZCZENIE NR WO.0050.85.2020

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       

      

             Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, w dniu 09.04.2020r. na wniosek  Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigóry 9/13, reprezentowanego przez pełnomocnika Dariusza Chrebelę , została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/20 obejmująca Budowie telekomunikacyjnego rurociągu kablowego dla telekomunikacyjnego kabla światłowodowego pomiędzy kompleksami wojskowymi nr K-6056 (działka nr 368/54 w Słomczynie) a K-6056 OT Namiernik (działka nr 368/18 w Słomczynie), i K-6056 (działka nr 368/54 w Słomczynie) a K-7902 (działka nr 15 w Kociszewie) na terenie części działek nr : 368/7, 368/27 w Słomczynie, 181 w Woli Krobowskiej,126, 130, 128 w Kociszewie i 22 w Częstoniewie – Kolonii,   gm. Grójec”.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec tj. od dnia 09.04.2020r..

            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu ,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.85.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Dariusz Iwańczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2020 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż