BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.20.05.2020r.

GP.671.1.1.2020.ID    

 

INFORMACJA WO.0050.114.2020

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Na podstawie art. 7 ust.10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 219 z późn. zm.), zawiadamiam  o umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą przy ul. Jana Pawła II w Grójcu, na działkach nr 773/12 i 775/7 obręb geodezyjny 0001-Grójec, jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww ustawy uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

 

Koncepcja urbanistyczno architektoniczna.pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:20.05.2020 11:21
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:20.05.2020 11:25