Informacja o wyborze oferty - dotycząca zapytania ofertowego pn: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec"

                                                                            Grójec, dn. 25 maja 2020 r.

Gmina Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec                                              

INFORMACJA O  WYBORZE  OFERTY
 

Zamawiający – Gmina Grójec z siedzibą przy  ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, informuje że w wyniku zapytania ofertowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec” wybrano ofertę Wykonawcy EKO-FIT Odpady Przemysłowe Patryk Fituch.

W terminie składania ofert tj. do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Lp.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena za  1 Mg odpadu”

100 pkt

Łączna liczba punktów

 

1.

 

 

 

 

EKO-FIT Odpady Przemysłowe

Patryk Fituch

Zalesice 21

26-680 Wierzbica

 

 

432,00 zł brutto  za 1 Mg odpadu

 

(cena dotyczy wszystkich rodzajów odpadów) 

100 pkt

100 pkt

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt oraz spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 12 maja 2020 r. Wobec powyższego z w/w Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której przedmiotem będzie usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

 

Burmistrz

.....................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty - dotycząca zapytania ofertowego pn: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grójec"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2020 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż