Grójec, dnia 2 czerwca 2020 r.

 

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r.

 

1

Położenie nieruchomości

 

obręb Kośmin

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00083042/5

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka ew. nr 27/2 o pow. 0,3000 ha

 

4

Opis nieruchomości

Grunt zabudowany obiektami ujęcia wody.

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt zabudowany obiektami ujęciami wody, brak planu miejscowego.

6

Cena gruntu netto

 

66 000,-PLN

7

Forma  zbycia nieruchomości

Aport do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Grójcu

 

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Kośmin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:03.06.2020 12:45
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:03.06.2020 12:50