Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jakie dokumenty:
Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie decyzji uprawniającej do zwrotu części podatku akcyzowego (druk w załączeniu) skłądamy w nieprzekraczalnym terminie w miesiącu lutym i w sierpniu danego roku podatkowego.
Załączniki:
1) Faktury zakupu oleju napędowego dołączone do wniosku:
a) składanego w lutym wystawione w okresie od sierpnia do stycznia roku podatkowego.
b) składanego w sierpniu wystawione od lutego do lipca roku podatkowego.
2) Zestawienie faktur (druk w zalączeniu) - w przypadku dużej ilości faktur.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj.: Dz. U.  z 2015r. poz. 1340)
2) Kodeks postępowania administracyjnego
3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poszczególne lata - na rok 2016 (Dz. U. z 2015r. poz. 2042)

Opis procedury:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.
Wypełniony wniosek z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 33 lub 32, gdzie następuje jego weryfikacja, a następnie w terminach ustawowo określonych wydawane są decyzje i zwrot podatku.

Termin załatwienia sprawy:
Decyzje wystawiane są w terminie 30 dni od złożenia wniosku natomiast zwrot podatku w miesiącach kwiecień i październik roku podatkowego.

Opłaty skarbowe:
nie występuje

Tryb odwoławczy:
Na wydaną decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia doręczeniadecyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Grójec

Formularze:
1) Załącznik Nr 1 – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2) Zestawienie dołączonych faktur VAT do wniosku o zwrot akcyzy.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedstawionej sprawie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zakładka: zwrot podatku akcyzowego.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 16:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2019 14:49 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.01.2019 14:46 Dodano załącznik "Procedura_akcyza_2019.pdf"
(Rafał Markiewicz)
07.01.2019 14:42 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
07.01.2019 14:42 Dodano załącznik "Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf"
(Rafał Markiewicz)
07.01.2019 14:42 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej

(Rafał Markiewicz)
04.03.2016 11:40 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:44 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
22.07.2013 15:28 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.07.2013 15:27 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.07.2013 15:26 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej "

(Rafał Markiewicz)
22.07.2013 15:26 Usunięto załącznik Wniosek (Rafał Markiewicz)
22.07.2013 15:25 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
01.02.2012 09:45 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
01.02.2012 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "akcyza_zwrot_2012.pdf" na
"Wniosek"

(Rafał Markiewicz)
01.02.2012 09:44 Dodano załącznik "akcyza_zwrot_2012.pdf"
(Rafał Markiewicz)
01.02.2012 09:44 Usunięto załącznik wniosek.doc
(Rafał Markiewicz)
01.02.2012 09:44 Usunięto załącznik wniosek.pdf
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:29 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:17 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:13 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:13 Dodano załącznik "wniosek.pdf"
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:13 Dodano załącznik "wniosek.doc"
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:08 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:08 Dodano załącznik "Załącznik nr.pdf"
(Rafał Markiewicz)
26.08.2011 10:08 Dodano załącznik "Załącznik nr.doc"
(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:54 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:37 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:37 Usunięto załącznik Wniosek w sprawie wydania
zaświadczenia

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:37 Usunięto załącznik Wniosek w sprawie wydania
zaświadczenia

(Rafał Markiewicz)
28.06.2011 09:37 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
11.06.2003 20:37Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia
"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 20:37Dodano załącznik "Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia
"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 16:26 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)